Společnost SQZ, s.r.o. byla založena v roce 1999 jako dceřiná společnost Metrostav a.s. a v současné době je součástí koncernu “Skupina Metrostav”. SQZ nabízí a zajišťuje provádění zkoušek ve zkušebních laboratořích a na stavbách dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Laboratoř měření fyzikálních veličin (VHP) nabízí a zajišťuje měření hluku, prašnosti, vibrací, osvětlení a jiná měření pracovního a nepracovního prostředí včetně jejich vyhodnocování např. pro účely kategorizace prací, dále tato laboratoř provádí měření “komunálního” hluku a zpracovává hlukové studie. SQZ tyto činnosti zajišťuje v stabilních ČIA akreditovaných laboratořích, které jsou umístěny v Praze – Rohanském ostrově, v Praze – Zbraslavi, v Olomouci a v Chotýšanech u Vlašimi. Tyto laboratoře jsou doplněny staveništními kontejnerovými laboratořemi umístěnými mimo dosah zkušebních laboratoří v místech stavby rozsáhlých stavebních projektů, zejména projektů výstavby dálnic a železničních tratí.